Förstärkta
familjehem & stödboende

Förstärkta familjehem & stödboende

Relation, delaktighet & kvalitet

Familjehem barn & unga

Familjehem vuxna

Förstärkt stödboende

Det här är vi

Dalafrid erbjuder förstärkt konsulentstödd familjehems- och jourhemsvård för barn, unga samt vuxna. Alla våra familjehem är noggrant utvalda och utredda samt erhåller kontinuerligt utbildningar och grupphandledning. Våra familjehemskonsulenter är utbildade socionomer med olika spetskompetenser. Vi har tillstånd från IVO för att bedriva familjehemsvård och innehar ramavtal.

Vi har även ett förstärkt stödboende för vuxna från 21 år och uppåt med utbildad personal och arbetet med klienterna sker utifrån ADL och KASAM.

Vi har tillgång till ungdomsbehandlare, läkare, psykolog och terapeuter etcetera. Dalafrid arbetar utifrån IVO:s rekommendationer bland annat genom kontinuerliga uppföljningar och utvärdering av verksamheten

Dalafrid har kontor i Borlänge och Karlstad.

Dalafrid gemenskap

Det här är vi

Dalafrid erbjuder förstärkt konsulentstödd familjehems- och jourhemsvård för barn, unga samt vuxna. Alla våra familjehem är noggrant utvalda och utredda samt erhåller kontinuerligt utbildningar och grupphandledning. Våra familjehemskonsulenter är utbildade socionomer med olika spetskompetenser. Vi har tillstånd från IVO för att bedriva familjehemsvård och innehar ramavtal.

Dalafrid har också ett förstärkt stödboende för vuxna från 21 år och uppåt har utbildad personal och arbetet med klienterna sker utifrån ADL och KASAM.

Dalafrid arbetar utifrån IVO:s rekommendationer bland annat genom kontinuerliga uppföljningar och utvärdering av verksamheten. Vi har även tillgång till ungdomsbehandlare, läkare, psykolog och terapeuter etcetera.

Dalafrid har kontor i Borlänge och Karlstad.

Dalafrid gemenskap